Hydraulikolie - Petrofer hydraulikolier, samt resten af Petrofers program, forhandles i Danmark af Industri Kemi ved Silkeborg. Ring 86 81 81 43 hvis du har det mindste spørgsmål.

.

[ Industriel affedtnings produkter ]

Gør det nemt og hurtigt for dig, skriv her hvad du har af forespørgelser, og vi vil hurtigst muligt vende tilbage med rådgivning, og et uforpligtende tilbud.

PETROFER tilbyder en bred vifte af industrielle affedtnings midler til metaloverflader.

Produkterne er udviklet til at møde kravene til de nyeste renseprocesser, og er formuleret i overensstemmelse med de strengeste standarder for økologisk og industriel sikkerhed.

PETROFER affedtningsmidler holder længe, og kræver meget lidt vedligeholdelse, hvilket gør dem ekstremt billige i brug. Produkterne er ofte "skræddersyede" til specifikke produktions processer.
.

Hydraulikolie - Bio olie og meget mere, både til industrien og private! Kontakt os på 86 81 81 43.


FEROCLEAN N serien:
Neutrale sæber bruges generelt til mellem og slutaffedtning i in-line produktion af komponenter. De kan også anvendes i central-vaskesystemer, hvor forskellige metaltyper kan rengøres uafhængigt af hinanden. Neutrale sæber leveres sædvanligvis som væske, og er derfor lette at anvende; de yder også midlertidig korossionsbeskyttelse og efterlader ingen saltrester. De er også anvendelige i enkeltkar systemer. PETROFER's neutrale sæber er også formuleret til at sikre god separation fra olien, som vaskes af emnerne.

FEROCLEAN A serien:
Alkaliske sæber bruges, hvor høj renhedsgrad på emnerne er påkrævet, f.eks. før galvanisering og nogle hærdeprocesser. De er også meget effektive til rengøring af besværlige rester fra højt oxiderede olie og fedtrester.

Begge produktserier indeholder produkter til både spray og dypanlæg. Der findes også specielle produkter til anlæg med ultra- filtrering.

FEROCLEAN L serien:
Hydrocarbon affedtningsmidler.
Som alternativ til opløsningsmiddelbaserede rensemidler (halogen-hydrocarbon), tilbyder PETROFER en serie af kold-affedtningsmidler baseret på hydrocarboner. Disse produkter er lugtfrie, og indeholder ikke chloriner, fluoriner eller aromatiske compounds. Hydrocarboner er kun anvendelige til affedtnings opgaver, og det lave flammepunkt og eksplosionsgrænse skal tages med i overvejelserne før anvendelse påbegyndes.

I tillæg til disse produktserier tilbyder PETROFER specialprodukter så som emulsions sæber med excellent korrosionsbeskyttelse til både spray og dypanlæg, en multianvendelig sæbe til værkstedsgulve såvel som en vandblandbar kold-affedter, hvilket gør produktlinien komplet.

.