Petrofer Chemie
Gør det nemt og hurtigt for dig, skriv her hvad du har af forespørgelser, og vi vil hurtigst muligt vende tilbage med rådgivning, og et uforpligtende tilbud.

Hydraulikolie - Petrofer hydraulikolier, samt resten af Petrofers program, forhandles i Danmark af Industri Kemi ved Silkeborg. Ring 86 81 81 43 hvis du har det mindste spørgsmål.

 


HÆRDE MEDIER

HØJTYDENDE HÆRDROLIER

ISOMAX
Tyndflydende højtydende hærdeolier med meget høj afgysningseffekt. Benyttes fortrinsvis i åbne bade til hærdning af lavt og ulegeret stål, for at opnå maksimal hårdhed og indhærdnings dybde - også i større dimensioner.

ISORAPID
FASTQUENCH

Fordampningsfaste højtydende hærdeolier med høj afgysningseffekt. Anvendes overvejende i lukkede ovnanlæg. Giver meget hurtig og ensartet afkøling på alle slags detaljer i store chart. Hurtig opbygning under damphovedfasen inde i chargen. Ved brug i åbne bade opstår der kun lidt flammer og røgudvikling.

 
VARMBADSOLIER

MARQUENCH
Højtydende varmbadshærdeolier med høj ældningsbestandighed og meget bredt arbejdsområde. Man kan let følge afgysningsvirkningen og oliens tilstand ved at komme prøvestykker med i hærdeprocesserne nu og da. Olierne i denne serie kan anvendes til både ømfindige geardele indenfor automobilindustrien og til hærdning af større dele i varmbade.

 
VACCUM OLIER

VACUQUENCH
Hærdeolie med ekstrem modstand mod fordampning til brug i vaccumovne. Har høj renhedsgrad, optager kun lidt gas, og afgiver den let igen. På grund af olierne i denne produktseries specielle kølekarakteristikker, opnår man optimal resultat på alle vaccum egnede ståltyper.

 
BIONEDBRYDELIGE HÆRDEVÆSKER

SYNTHERM
Hærdevæsker på basis af syntetiske og naturlige råstoffer. De har meget højt flammepunkt på trods af deres lave viskositet, og hermed opnår man minimal fordampning under hærdeprocesserne. Der findes SYNTHERM-typer med ekstrem høj afkølingsintensitet i programmet.

 
VANDBLANDBARE
POLYMER HÆRDEVÆSKER

AQUATENSID
AQUACOOL
Opløsning til brug i dyppebade til hærdning af lavt og ulegeret stål, som ikke opnår den ønskede hårdhed i oliebad. Anbefales også til skånsom vandhærdning for at undgå kastninger og revner, ligeledes meget ideel til flamme og induktionshærdeanlæg.
Også til skånsom afgysning af aluminiumslegeringer efter udglødning.

FEROQUENCH
Har olielignende afkølingskarakteristik. Emner af legeret stål og andre let hærdbare materialer kan hærdes uden revnedannelser og formændringer. Der opstår ingen generende flammer eller røgudvikling under hærdning.