- Industri Kemi ApS sætter sikkerheden i top!

Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger på ARDECA produkter her

Ved klik på link åbner sikkerhedsdatablad i PDF, lige til at printe ud.
Petrofer Aquatensid BW
Petrofer Die-Lubric AS
Petrofer Feroclean N-SF Neutralreininger
Petrofer Feroclean N-SF Plus
Petrofer Isorapid 277 HM
Petrofer Marquench 722
Petrofer Piston Lubricant AP
Petrofer Temp-Lubric LS
Petrofer Feroclean N-AR
Die-Lubric FL-G 2
Isotect 377
Superfin HM
Isogrind A 20
Ultra-Safe 620 Code Skand. 2

Mangler du sikkerhedsdatablade på nogle af vore andre produkter,
send en mail her.

Når en virksomhed sælger kemikalier foreskriver lovgivningen at der, såfremt kemikaliet er farligt og sælges erhvervsmæssigt, skal følge et sikkerhedsdatablad (SDS) med. Sikkerhedsdatabladet skal altid være ajourført med gældende lovgivning for produktet.

Vi får lavet samtlige sikkerhedsdatablade hos www.sds-sikkerhedsdatablade.dk,
de leverer datablade som lever op til samtlige krav, vi som virksomhed har brug for.


Vores sikkerhedsdatablade udarbejdes efter følgende relevante regler/forordninger:
EU forordningen 1907/2006 (REACH).
EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

Det vil sige vi både kan levere REACH sikkerhedsdatablade, samt de nye CLP sikkerhedsdatablade,
så er dit firma sikker på at have orden i databladene!