- Industri Kemi ApS sætter sikkerheden i top!

Sikkerhedsdatablade på ARDECA produkter findes inde under hver produkt her på vores webshop: www.weboil.dk 

For sikkerhedsdatablade på Petrofer produkter, venligst åben denne database og søg: www.chembase.eu 

Mangler du sikkerhedsdatablade på nogle af vore andre produkter,
send en mail her.

Når en virksomhed sælger kemikalier foreskriver lovgivningen at der, såfremt kemikaliet er farligt og sælges erhvervsmæssigt, medfølge et sikkerhedsdatablad (SDS). Sikkerhedsdatabladet skal altid være ajourført med gældende lovgivning for produktet.

Vi får lavet samtlige sikkerhedsdatablade hos www.sds-sikkerhedsdatablade.dk,
de leverer datablade som lever op til samtlige krav, vi som virksomhed har brug for.


Vores sikkerhedsdatablade udarbejdes efter følgende relevante regler/forordninger:
EU forordningen 1907/2006 (REACH).
EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

Det vil sige vi både kan levere REACH sikkerhedsdatablade, samt de nye CLP sikkerhedsdatablade,
så er dit firma sikker på at have orden i databladene!